AW Consultancy hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

AW Consultancy kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt AW Consultancy uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar AW Consultancy verzendt, geeft u daarmee AW Consultancy toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.

Bij hyperlinks naar andere websites is AW Consultancy niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

AW Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.