Binnen deze sociale werkvoorziening voor 1000 medewerkers twee kernopdrachten vervuld:

  • voortraject en ondersteuning bij uitvoering fusie vanuit de HR als voorzitter in de HR projectgroep;

professionalisering van P&O.