Diensten

HR-Advies

Heeft u als organisatie behoefte aan een structurele vorm van HR ondersteuning, bijvoorbeeld omdat u nog niet toe bent aan een eigen HR afdeling? Of u wilt zich alleen bezig houden met uw kernactiviteiten? Dan biedt ons HR-abonnement uitkomst. Binnen dat abonnement bieden wij twee diensten.

Servicedesk

Telefonisch of per e-mail kunt u terecht met concrete operationele HR-vragen, zoals:

 • aanname;
 • ontslag;
 • verlofsituaties (ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof);
 • personele regelingen;
 • ziekteverzuimbegeleiding.

Support

 • U hebt behoefte aan structurele ondersteuning of advies op HR-gebied. U krijgt daarvoor de beschikking over een adviseur voor een aantal afgesproken dagdelen per week.
 • U wenst een verdere professionalisering van uw eigen afdeling P&O te bereiken. Wij ondersteunen en begeleiden uw eigen medewerker of afdeling P&O op locatie.

U weet waar u aan toe bent
Voor een vast bedrag per maand beschikt u over een deskundige externe HR-partner voor al uw vragen. U kunt kiezen uit een basisabonnement of een uitgebreid abonnement. Wilt u meer weten? Neem contact met AW-C op.

Advies en ondersteuning

Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning bij lastige vraagstukken? AW Consultancy biedt resultaatgerichte interim-managers met ruime ervaring in diverse sectoren en op diverse niveaus. Zij zijn snel ingewerkt en doorzien vlot de organisatiestructuur en -cultuur.

Specialiteit interim-managers

 • Ondersteunen u en leveren expertise bij complexe projecten zoals: fusies, samenwerkingsverbanden, reorganisaties, outsourcing.
 • Vervullen een functie waarin niet direct structureel kan worden voorzien, zoals langdurige afwezigheid of plotseling vertrek.

Netwerk van ervaren managers
AW Consultancy beschikt over een netwerk van zelfstandige managers, die hun sporen in het vak hebben verdiend. Alleen die professionals worden ingezet. Dat is voor u de garantie van de juiste manager op de juiste plek.

Projecten

Wilt u ook ‘met minder mensen meer doen?. De term ‘lean en mean’ is niet meer weg te denken op de werkvloer. Vooral binnen Human Resources wordt kritisch gekeken naar budget en toegevoegde waarde. Steeds vaker kiezen organisaties voor uitbesteding van HR-werkzaamheden. Wilt u ook profiteren van de voordelen?

 • kostenbesparing;
 • verhoging van de kwaliteit;
 • uitbreiding van de capaciteit.

Maatwerk van hoge kwaliteit
Belangrijke voorwaarde is dat de ondersteuning van kwalitatief hoog niveau is. Deze ondersteuning biedt AW Consultancy. AW-C verbetert en professionaliseert uw HRM-beleid op operationeel, tactisch en strategisch niveau:

 • Adviseren en faciliteren bij de vertaling van uw organisatiedoelstellingen in een passend HR-beleid;
 • Adviseren bij en begeleiden van organisatieveranderingen, die invloed hebben op uw huidige en toekomstige personeelsbestand. Bijvoorbeeld bedrijfsovername en fusietrajecten. Bovendien kunt u AW-C inschakelen voor alle voorkomende personeelsvraagstukken. Op uw vraag krijgt u een passend antwoord.

Werkwijze

Na een grondige analyse van de huidige en door u gewenste situatie krijgt u een concreet advies over de te nemen stappen. Die stappen werkt AW-C uit in een projectplan. In dit plan staat beschreven wat u mag verwachten, wat de kosten zijn en hoe de planning eruit ziet.